Chuyển tọa độ VN2000 sang Google Maps WGS84 Online

Hướng dẫn sử dụng:

  • Chọn khu vực Tỉnh / Thành (vì mỗi tỉnh thành có tọa độ kinh tuyến trục khác nhau)
  • Nhập tọa độ XY ở hệ VN2000
  • Nhấn chuyển đổi
Khu vực
Tọa độ X
Tọa độ Y

Kết quả chuyển đổi

Mô tả ứng dụng:

Tại Việt Nam, tọa độ XY ở hệ VN2000 được dùng trong các bản vẽ chính qui như Sổ Đổ, Giấy chứng nhận nhà đất, Bản vẽ kỹ thuật nhưng tọa độ này không phải là tọa độ dạng dùng để xác định vị trí trên các bản đồ thông dụng như Google Maps,....

Vì vậy phải cần chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 về tọa độ Lat-Long WGS84 để sử dụng và xem vị trí chúng ta cần tìm trên các ứng dụng bản đồ.

Mục đích ứng dụng:

  • Tìm vị trí lô đất trên bản đồ Google Maps khi có bản vẽ tọa độ vị trí (ở hệ VN2000)
  • Dùng trong lĩnh vực đo đạc: đi tìm mốc, vị trí điểm để làm mốc, tính toán các giá trị tọa độ tham chiếu.
  • Tọa độ XY ở hệ VN2000 được dùng trong các bản vẽ chính qui như Sổ Đổ, Giấy chứng nhận nhà đất, bản vẽ kỹ thuật.

Chính sách bảo mật thông tin:

Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp những tính năng như thông tin về vị trí hiện tại của bạn.

Dữ liệu này sẽ không được lưu trữ và chia sẽ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà chỉ sử dụng trong thời gian bạn sử dụng ứng dụng. Nếu bạn không muốn chia sẽ dữ liệu này bạn có tắt chia sẽ vị trí trên ứng dụng của chúng tôi bằng các vào mục cài đặt trên thiết bị của bạn.

Mọi dữ liệu mà chúng tôi thu thập sẽ được mã hóa và gửi đi theo giao thức bảo mật tuyệt đối tránh để lộ thông tin khi chuyển tiếp dữ liệu nên các bạn có thể yên tâm sử dụng ứng dụng.

Ứng dụng cho điện thoại

Các bạn có thể tìm kiếm trên appstore hoặc chplay với từ khóa "vn2000"
Phiên bản dành cho di động sẽ có thêm các chức năng như :
- Quét bảng tọa độ từ camera hoặc ảnh đã lưu
- Khoanh vùng khu đất từ bảng tọa độ
- Quy hoạch sử dụng đất cho các tỉnh thành bản mới nhất